A A A

Kalendarium szkolne Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego:

27 kwietnia, godz. 14.00 – zakończenie roku szkolnego dla klasy maturalnej.


Dni wolne od zajęć edukacyjno – wychowawczych:

30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 7 maja, 8 maja oraz 1 czerwca.


Wywiadówka szkolna

z informacją o przewidywanych ocenach niedostatecznych:

poniedziałek,  14 maja o godz. 16.00


Wyjazd szkolny do Włoch: 10 – 18 czerwca.

Zakończenie roku szkolnego: piątek, 22 czerwca.