A A A

„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.”

św. Jan Paweł II

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Cesarska   
                       Godziny pracy:
                       Poniedziałek: 7.00-15.00
                       Wtorek: 7.00-15.00
                       Środa: 7.00-15.00
                       Czwartek: 7.00-15.00
                       Piątek: 7.00-15.00

 

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny to ktoś, kto nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i podpowie co można zrobić w trudnej życiowo sytuacji, jak wybrać dalszą drogę życiową, jak poradzić sobie ze stresem i zmotywuje do nauki.


Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń


Drogi Uczniu, zapraszam Cię, jeśli:

    chcesz porozmawiać,
    masz problem w kontaktach rodzinnych, z rówieśnikami bądź innymi osobami,
    jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
    chcesz pomóc swoim bliskim i nie wiesz jak to zrobić,
    masz ciekawe pomysły i chciałbyś je zrealizować,
    chcesz podzielić się swoim sukcesem.

Drogi Rodzicu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

    niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
    chcesz porozmawiać o wynikach w nauce i frekwencji Twojego dziecka,
    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
    masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
    szukasz pomocy,
    masz pomysły i chcesz się nimi podzielić.

Wspólnie pracujemy po to, aby uczeń poczuł się akceptowany i szczęśliwy!

szczesliwy

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wspólnie z młodzieżą bierzemy udział w takich ogólnopolskich programach i projektach jak:
                    
                 
    

„Znajdź właściwe rozwiązanie”
          

mgr Anna Cesarska

SDM logo

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...