A A A

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W KATOLICKIM LICEUM IM. KS. MARCINA POPIELA W OSTROWCU ŚW. OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zapoznaj się z planowanymi profilami nauczania, szczegółami dotyczącymi ubogacenia procesu dydaktycznego w poszczególnych klasach profilowanych oraz z projektem działań prowadzących do zoptymalizowania efektywności i atrakcyjności nauczania języka angielskiego, obowiązkowego w obu klasach.